CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT OG VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT OG VIỆT NAM

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Cụm 10, Thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Nhà xưởng: Cụm 12, Thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Xay xát, đóng gói và kinh doanh gạo
(Food code: BIII, FI)

Mã số:

GOODVN10624.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

20/03/2024 – 20/03/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: