HỘ KINH DOANH VŨ THANH CƯỜNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỘ KINH DOANH VŨ THANH CƯỜNG

Địa chỉ:

Số 48 Đường 24/8, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 13485:2016

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh Răng giả

Mã số:

GOODVNN10623.QMSM

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

16/03/2023 – 15/03/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: