CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT KIM THÀNH PHÁT

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT KIM THÀNH PHÁT

Địa chỉ:

Thửa đất số 703, Tờ bản đồ số 5, Khu Phố Phước Hải, Phường Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Gia công, xử lý tráng phủ và xi mạ kim loại

Mã số:

GOODVN10323.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

13/03/2023 – 12/03/2026

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: