CÔNG TY TNHH AN SINH HK

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH AN SINH HK

Địa chỉ:

Đường Âu Cơ, Thôn Thanh Hùng, Xã Tân Thịnh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp và duy trì cảnh quan

Mã số:

GOODVN10223.QMS

Tình trạng: 

Không còn hiệu lực/ Đã hủy

Hiệu lực: 

10/03/2023 – 09/03/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: