CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG HỒNG HÀ

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG HỒNG HÀ

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 7A, Ngõ 14, Phố Thạch Cầu, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Sản xuất: Số nhà 72, Ngõ 56, Phố Thạch Cầu, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất, lắp ráp và kinh doanh máy lọc nước

Mã số:

GOODVN10023.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

31/07/2023 – 30/07/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: